účelový poistný fond určený na krytie a financovanie preventívnych opatrení predchádzajúcich vzniku škôd.