účelový poistný fond určený na krytie výkyvov v poistných plneniach. tvorí sa najmä z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných plnení v danom roku a kalkulovanými škodami.