poistné, ktorého výška sa počas celej poistnej doby nemení.