Financovanie opatrení na zníženie rizika vzniku poistných udalostí.