fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca exekúciu podľa poverenia súdu.