obchodný názov Kooperativa poisťovne Vienna Insurance Group používaný pre rozšírený limit poistného krytia v produkte PZP.