Odhadovaná maximálna škoda, ktorá môže vzniknúť poistnou udalosťou. slúži pri kalkulácii sadzby poistného a rozhodovaní sa o zaistení.