Skrátený výraz používaný pre estimated maximum loss.