Skrátený výraz používaný pre držiteľ motorového vozidla.