fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do osvedčenia o evidencii vozidla, ktorá vozidlo reálne využíva.