Základným druhom je neživotné poistenie a životné poistenie.