Vykonávanie platby v prospech poisteného až do jeho smrti.