Pravidelne vyplácaný príjem poistenému až do jeho smrti. Výplata je uskutočňovaná na základe zásluhovosti (forma dôchodku od štátu) alebo podmienok dohodnutých v poistnej zmluve.