Situácia, kedy na cestnej komunikácii dôjde k znečisteniu alebo poškodeniu majetku, zdravia alebo práva inej osoby.