Dokument, ktorý upravuje podmienky platnosti a kontroly povinného zmluvného poistenia (PZP) pre cudzozemské motorové vozidlá pohybujúce sa v štátoch dohody.