Dokument o dohode na dobrovoľnom viazaní vyplatenia peňažnej čiastky na určité skutočnosti, ktoré buď v učitom čase nastanú alebo nenastanú..