činnosť, ktorú vykonáva inštitúcia dohliadajúca na správne fungovanie poisťovníctva. Na Slovensku je to Národná banka Slovenska.