Dokument upravujúci obsah pôvodného znenia poistnej zmluvy.