Pravidelná platba vyplácaná na základe zásluhovosti (za odpracované roky od štátu) alebo poistných podmienok dohodnutých s poisťovňou v poistnej zmluve.