Prechodné zníženie funkčnosti a schopností fyzickej osoby následkom úrazu alebo choroby.