fyzická osoba, ktorá sa dobrovoľne vo svojom voľnom čase na horách zúčastňuje na pátraní a záchrane zatúlaných alebo zranených turistov.