časové obdobie medzi začiatkom a koncom poistnej zmluvy.