časové obdobie medzi začiatkom a koncom poistenia.