časové obdobie počas ktorého je platné poistenie dohodnuté v poistnej zmluve.