poistné nezaplatené v stanovenom dátume splatnosti.