časové vyjadrenie dĺžky obdobia na ktoré je poskytnutý úver.