Objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii.