Stanovenie, zistenie skutočného stavu veci so zameraním na zistenie hlavne negatívnych skutočností.