Peňažná čiastka vyplácaná denne ako náhrada za deň liečenia pri úrazovom poistení.