Peňažná čiastka vyplácaná denne, ktorá bola stanovená v poistnej zmluve.