Deň, ktorý je skorší ako pôvodne dohodutý dátum splatnosti.