Najneskorší deň povinnosti pripísania platby na účet poskytovateľa služby alebo predajcu tovaru.