Najneskorší deň povinnosti pripísania platby poistného na účet poisťovateľa.