Poplatok odvádzaný štátu vypočítaný z dosiahnutého hrubého príjmu.