fyzická osoba s vodičským oprávnením vydaným v zahraničí.