motorové vozidlo, ktoré je evidované v zahraničí alebo jeho vlastník či prevádzkovateľ majú trvalý pobyt, sídlo alebo iný povolený pobyt v zahraničí..