Európska zdravotná karta, skratka EHIC (European Health Insurance Card)

Je preukaz, ktorý slúži na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú v štátnych zdravotných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v jednom z 28 členských štátov EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku. Preukaz sa poskytuje bezplatne a vyžiadať si ho môžete v zdravotnej poisťovni (ďalej len ZP) v ktorej ste poistený. ZP zodpovedá za vaše náklady na zdravotnú starostlivosť. Existuje pohodlný spôsob vybavenia spomínanej karty, a to vyplnením online formuláru alebo telefonickou formou. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje za tých istých podmienok a za rovnakú cenu (v niektorých krajinách bezplatne) ako pre osoby, poistené pre dané krajiny.

Pre koho je určený Európska zdravotná karta (EHIC)?

Zdravotný preukaz je určený pre každého občana s trvalým pobytom v členských štátoch EÚ.  Občania, ktorý pochádzajú z nečlenských štátov ale majú trvalý pobyt na území v EÚ, majú taktiež nárok na preukaz. Tieto osoby, nemôžu využiť zdravotnú starostlivosť v týchto krajinách: Dánsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Island.

Platnosť preukazu je v každej krajine iná. Na území SR sa poskytuje na dobu 10 rokov. 

európsky preukaz zdravotného poistenia

Čo ak jedna z krajín neuzná EPZP?

V takomto prípade je možné požiadať svoju zdravotnú poisťovňu vo vašej krajine, aby kontaktovala nemocnicu v zahraničí. Pri situácii, že ste si tento preukaz zabudli v krajine kde máte trvalí pobyt, pri ošetrení v zahraničí nemusia uznať žiadnu jej kópiu ani foto-dokumentáciu. Pri dlhodobej hospitalizácii je možné preukaz počkať aby ho poverená osoba zaslala na adresu do zahraničia.

Dôležité vedieť!
  • Nezahŕňa cestovné poistenie – súkromnú zdravotnú starostlivosť ani ďalšie náklady, ako napr. náhrada strateného alebo odcudzeného majetku.
  • Neplatí pri vycestovaní do zahraničia za účelom vyhľadania lekárskej starostlivosti
  • Záruka na bezplatné služby nie je na 100% istá, nakoľko sa zdravotné systémy v niektorých krajinách líšia, a to znamená napríklad „ čo je u nás bezplatné to môže byť inde spoplatnené“
Odporučenie

Ak plánujete vycestovať do zahraničia za účelom trvalého pobytu sa odporúča namiesto Európskej zdravotnej karty požiadať o registráciu do systému zdravotnej starostlivosti v danej krajine.

Nasledovný odkaz Vám pomôže správne porovnať cestovné poistenie