Zníženie kvality schopností fyzickej osoby inak ako v dôsledku úrazu.