cestovné poistenieČo je cestovné poistenie?

Cestovné poistenie je poistenie slúžiace na krytie rizík súvisiacich s cestovaním či už do zahraničia alebo doma na Slovensku. Je buď krátkodobé, pre prípad vycestovania na dovolenku alebo celoročné v prípade dlhodobejšieho zotrvania mimo domova. Podstatou tohto poistenia je krytie rôznych rizík, ktoré vás môžu postretnúť pri cestovaní

Cestovné poistenie obsahuje krytie rizík ako napríklad:

 • preplatenie nákladov na ošetrenie, operácia alebo prepravu a pobyt v nemocnici

V prípade potreby zdravotnej starostlivosti v zahraničí máte na rozdiel od štandardného zdravotného poistenia, ktoré má územnú platnosť v krajinách EÚ, Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku a Islandu a kryje iba návštevu ambulancie verejného systému, cestovné poistenie kryje zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v zvolenom regióne a nielen vo verejných ambulanciách ale aj u súkromných lekárov.

 • asistenčné služby

Asistenčné služby zahŕňajú asistenciu pri poruche vozidla alebo nehode, taktiež pomoc pri defekte, krádeži, vybití batérií alebo zámene pohonnej hmoty pri tankovaní.

 • náklady na cestovanie a ubytovanie sprevádzajúcej osoby

Toto krytie slúži  na pokrytie výdajov na cestu a ubytovanie blízkej osoby poisteného v prípade že je poistený dlhodobo hospitalizovaná a nieje možný prevoz tejto osoby na územie Slovenska

 • strata alebo krádež batožiny

V prípade straty alebo krádeže vašej batožiny toto pripoistenie kryje obstaranie novej batožiny(oblečenie, cestovný doklad, elektronické zariadenia atd.)

 • zabezpečenie krytia úrazov

Ak nastane úraz ktorého následkom je úmrtie alebo trvalé následky poisťovateľ poskytne finančnú kompenzáciu ako poistné plnenie.

 • pokrytie zodpovednosti za škodu

V prípade spôsobenia škody na majetku alebo zdraví tretím osobám poisťovateľ kryje tieto škody do výšky limitov poistných plnení.

 • pokrytie nákladov storna zájazdu

Ak sa pred zájazdom vyskytnú nepredvídateľné okolnosti ktoré znemožnia vycestovanie je poisťovateľ povinný preplatiť storno poplatok za zájazd, letenku, cestovný lístok atď.

 • zabezpečenie technickej pomoci v horách

Predmetom pripoistenia je hradenie nákladov na techniku(vrtuľník, technika záchrannej služby atď.) v prípade nepredvídateľnej situácií na horách.

 • zabezpečenie nákladov na záchranné práce

Zabezpečuje preplatenie nákladov na záchranné práce( prevoz vrtuľníkom, pátracia akcia atď.) záchrannej služby v prípade nehody.

 • preprava telesných pozostatkov

Poisťovateľ zabezpečí prevoz pozostatkov poistného v prípade úmrtia na Slovensko alebo do inej krajiny EÚ.

 • právna ochrana

V prípade potreby právnej pomoci uhradí poisťovateľ náklady na zastupovanie poisteného advokátom alebo pribratím súdneho znalca v zahraničí.

Rozdiely v ponukách poisťovní

Každá poisťovňa poskytuje iné limity krytia a iné balíčky pripoistení, informácie uvedené v hornej časti majú informatívny charakter a detailný charakter ich krytia, limitov a výluk sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach. Bližšie informácie o vybranom produkte sa vám zobrazia po zadaní údajov do prepočtu.

Postupujte preto vyššie na stránku, kte je umiestnená kalkulačka pre výpočet a porovnanie cestovného poistenia.

V prípade, že cestujete na dovolenku do zahraničia svojím autom, porovnajte si tiež ceny v kalkulačke pre havarijné poistenie.