Dokument, ktorý obsahuje aktuálne hodnoty administratív­nych, úrokových a iných druhov poplatkov a sankcií.