Finančné vyjadrenie nákladov na prevzatie konkrétnej miery rizika zo strany poisťovne.