fyzická alebo právnická osoba, ktorá cesiou previedla svoju pohľadávku na iného.