nehnuteľnosť nachádzajúca sa v bytovom dome slúžiaca fyzickým osobám na trvalé bývanie.