Systém určený na spomalenie a zastavenie vozidla na základe vôle a pokynov vodiča.