Základné poistné vyrátané podľa kalkulácie poisťovne. Obsahuje netto poistné, prevádzkové náklady poisťovne a zisk poisťovne.