Profesionálny sprostredkovateľ obchodných transakcií.