Finančné vyjadrenie nákladov na odškodnenie škody na zdraví vzniknutej prevažne následkom úrazu.