Príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel a iné osoby, ktoré by v prípade utrpenia ujmy posudzovanej osoby dôvodne pociťovali túto ujmu ako vlastnú.