časové obdobie bez povinnosti poisťovne likvidovať poistnú udalosť alebo vyplatiť poistné plnenie.