Riadna splátka počas dohodnutého obdobia. Splátky môžu byť ročné, polročné, štvrťročné alebo mesačné.